21.08.2019.

ЈН T351/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ хируршки аспиратори, произвођача Integra Lifesciences
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.09.2019.
Измена конкурсне документације - 17.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.10.2019.