23.08.2019.

ЈН T372/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори и ЕЕГ апарати, произвођача Nihon Kohden
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 22.10.2019.


ЈН T373/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки за 59 топлотних подстаница КЦС, произвођача „DANFOSS”
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 9.10.2019.


ЈН T377/2019 Јавна набавка Услуге одржавања скенера Aquilion Prime, произвођача Toshiba и напредног система за визуелизацију ЦТ снимака Vitrea Enterprise Suite, произвођача Vital Images
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 19.09.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.09.2019.
Измена конкурсне документације - 19.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 19.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 23.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.11.2019.