28.08.2019.

ЈН T375/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - скенери, произвођача GE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 25.10.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 25.03.2020. 
Исправка Одлуке о измени уговора о јавној набавци – 26.03.2020.

ЈН T376/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ПЕТ систем, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 14.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 15.10.2019.

ЈН T378/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - Гама камера, произвођача MediSo
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 14.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2019.