29.08.2019.

ЈН K343/2019 Јавна набавка Услуге организовања путовања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 26.09.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.10.2019.