2.09.2019.

ЈН T393/2019 Јавна набавка Пренос болничке архиве, медицинске опреме и инвентара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.09.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.09.2019.
Измена конкурсне документације - 27.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.09.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.10.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.10.2019.