3.09.2019.

ЈН T368/2019 Јавна набавка Услуге одржавања аутоматике и пнеуматике у ТТ инсталацијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.10.2019.


ЈН A384/2019 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.09.2019.
Измена конкурсне документације - 5.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 10.09.2019. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 1.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 1.10.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.10.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму BEOHEM-3 д.о.о. - 16.10.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму INO-PHARM д.o.o. - 16.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. - 14.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 2 - 8.04.2020.   
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.o.o. 3 - 1.07.2020.