4.09.2019.

ЈН TM99/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања машина за прање подова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2019.


ЈН T380/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и процесно управљање енерганом произвођача Јокогава
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 17.10.2019.


ЈН K381/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе ултразвучног ножа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.10.2019.


ЈН T385/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - тензиометри, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.10.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 11.10.2019.

ЈН K400/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 98-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 9.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације 2 - 12.09.2019.
Појашњење конкурсне документације 3 - 12.09.2019.
Појашњење конкурсне документације 4 - 12.09.2019.
Појашњење конкурсне документације 5 - 12.09.2019.
Појашњење конкурсне документације 6 - 12.09.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.09.2019.
Измена конкурсне документације - 12.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације 2 - 16.09.2019.
Појашњење конкурсне документације - 18.09.2019.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 18.09.2019.
 
Појашњење конкурсне документације - 19.09.2019.  
Појашњење конкурсне документације 2 - 19.09.2019.
 
Одлука о додели уговора - 15.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „MEDICINSKA TEHNIKA“ д.о.о. - 4.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору „TRIVAX VV“ д.о.о. - 4.11.2019.
 
Обавештење о закљученом уговору „B.BRAUN ADRIA RSRB“ д.о.о. - 6.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „PROFESIONAL MEDIC“ д.о.о. - 12.11.2019. 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.11.2019.
Одлука о додели уговора 2 - 30.12.2019.  
Обавештење о закљученом уговору „MEDICOLINE“ д.о.о. - 20.01.2020.