6.09.2019.

ЈН A388/2019 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 18.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 7.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.10.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.10.2019.


ЈН A395/2019 Јавна набавка Сет за операцију торакоабдоминалне аорте
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 21.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2019.