24.09.2019.

ЈН TM107/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ПУВА лампе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.10.2019.