5.12.2019.

ЈН КM137/2019 Јавна набавка мале вредности Картонска амбалажа за паковање инфузионих раствора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.01.2020.

ЈН T497/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - тензиометри, различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.12.2019.
Измена конкурсне документације - 30.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 30.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 17.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.01.2020.