6.12.2019.

ЈН T501/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Набавка резервног дела, трансезофагусне ултразвучне сонде за ултразвучни апарат Vivid E9 XD Clear произвођача Ge Healthcare
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2019.

ЈН T503/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки водених купатила, произвођача Biosan Grant
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 17.01.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.01.2020.

ЈН T504/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања- перфузионих пумпи, произвођача Codan Argus AG

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.12.2019.
Измена конкурсне документације - 12.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.12.2019.
Одлука о додели уговора - 13.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.01.2020.

ЈН A506/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Електроде за апарат – Cardio Scrееn
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.12.2019.

ЈН A509/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACTEC 9240
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.01.2020.

ЈН T512/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Адаптација простора за смештај РТГ апарата за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 13.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2019.