11.12.2019.

ЈН TM128/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ласер, произвођача AMS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 15.01.2020.

ЈН КM145/2019 Јавна набавка мале вредности Клима уређаји

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.01.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 3.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 17.01.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2020.

ЈН КM149/2019 Јавна набавка мале вредности Лабораторијска и остала опрема и потрошни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.12.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2020.