12.12.2019.

ЈН K505/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 12.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MEDICOM“ д.о.о. - 26.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору „PROSMART“ д.о.о. - 26.12.2019.