16.12.2019.

ЈН КM150/2019 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 27.12.2019.


ЈН T525/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ултразвучне конвексне сонде за ултразвучни апарат произвођача Toshiba
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Појашњење конкурсне документације - 17.12.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.12.2019.
Измена конкурсне документације - 17.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 23.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2019.