19.12.2019.

ЈН K517/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе „Valeylab" (Forcetrijat) и електрокаутере „Covidien“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. - 4.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору LABRA d.o.o. - 7.02.2020.