20.12.2019.

ЈН КM151/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за апарат за грејање инфузионих раствора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.01.2020.Обавештење о закљученом уговору - 13.01.2020.

ЈН T502/2019 Јавна набавка Услуге интервентног одржавања термотехничких инсталација у објектима и магистралних водова и деоница енергетског система Клиничког центра Србије

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.03.2020.