24.12.2019.

ЈН T527/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - инфузионе и перфузионе пумпе Space, произвођача B.Braun
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2020.
Измена конкурсне документације - 24.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.01.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2020.
Измена конкурсне документације - 31.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 4.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.03.2020.