27.12.2019.

Претходно обавештење ТЕХНИЧКА - УСЛУГЕ
Претходно обавештење ТЕХНИЧКА - ДОБРА

ЈН K516/2019 Јавна набавка МАЗУТ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 31.12.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 3.01.2019.  
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.01.2020.
Измена конкурсне документације - 3.01.2020.

Појашњење конкурсне документације - 6.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.01.2020.
Измена конкурсне документације - 6.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 8.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 23.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „IGMIN“ д.о.о. - 12.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору „VML ENERGY“ д.о.о. - 12.02.2020.

ЈН K531/2019 Јавна набавка Сетови за хипертермичку пумпу произвођача „BELMONT“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 31.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.02.2020.

ЈН T532/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију дела простора за биолошку подпомогнуту репродукцију, на Клиници за гинекологију и акушерство

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.01.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 31.01.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 31.01.2020.

ЈН K534/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Клинику за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 31.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.02.2020.