8.01.2020.

ЈН TM155/2019 Јавна набавка мале вредности Сервисирање ласера произвођача IRIDEX
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.01.2020.