10.01.2020.

ЈН TM158/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања BERA уређаја модел ICS Chartr EP 200, произвођача GN Otometrics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 24.01.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 30.01.2020.