21.01.2020.

ЈН TM04/2020 Јавна набавка мале вредности Набавка две рампе са уградњом за Ургентни центар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 6.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.02.2020.


ЈН T11/2020 Јавна набавка Ситни занатски радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.02.2020.
Измена конкурсне документације - 5.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 27.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.02.2020.


ЈН T15/2020 Јавна набавка Радови на одржавању, поправци и сервисирању трафостаница и спољног кабловског развода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2020.


ЈН T18/2020 Јавна набавка Радови на поправци, сервисирању и замени аутоматских клизних, закретних, роло и рото врата, механичких клизних врата и аутоматских рампи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2020.

ЈН T19/2020 Јавна набавка Радови на одржавању и поправкама инсталација за медицинске гасове
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.01.2020.
Измена конкурсне документације - 23.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.03.2020.


ЈН A20/2020 Јавна набавка Стимулатор вагусног нерва
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.02.2020.


ЈН A24/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Radiometar
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Одлука о закључењу оквирног споразума - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "LABTEH" д.о.о. - 25.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 22.04.2020.