22.01.2020.

ЈН A09/2020 Јавна набавка Реагенси за одређивање концентрације CD4 лимфоцита у периферној крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.02.2020. 
Одлука о додели уговора 2 - 9.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 9.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.03.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.03.2020.


ЈН A21/2020 Јавна набавка Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.02.2020.


ЈН A26/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Mindray
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о закључењу оквирног споразума - 12.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "LABTEH" д.о.о. - 25.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 13.05.2020.