27.01.2020.

ЈН T25/2020 Јавна набавка Услуге одржавања – ЕКГ апарати и холтери екг и кп, произвођача Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.01.2020.
Измена конкурсне документације - 29.01.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.03.2020.

ЈН A31/2020 Јавна набавка Импланти у ортопедији и пратећи материјал за уградњу кука и колена

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Појашњење конкурсне документације - 5.02.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 19.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 19.02.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MAGNA PHARMACIA" д.о.о. - 10.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MAKLER" д.о.о. - 10.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "PROSPERA" д.о.о. - 10.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 12.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA 2 д.о.о. - 8.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ORTHOAID д.о.о. - 17.06.2020.

ЈН A34/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 10.03.2020.


ЈН A38/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ro филмови CARESTREAM
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.02.2020.

ЈН A41/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање глукозе за апарат Contour plus

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.02.2020.


ЈН A42/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Accuchek траке за одређивање глукозе
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.02.2020.