31.01.2020.

ЈН K57/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за стерилизацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.03.2020.