4.02.2020.

ЈН ТM13/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге оптимизације процеса штампе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.02.2020.


ЈН Т50/2020 Јавна набавка Услуге одржавања рачунара (Под апликативним програмима)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.03.2020. 
Исправка oбавештењa о закљученом уговору - 26.03.2020.


ЈН А52/2020 Јавна набавка Сетови и раствори за апарат за континуирану терапију бубрежне инсуфицијенције Prismaflex
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICON д.о.о. - 12.03.2020.


ЈН К55/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе УЛТРАЗВУЧНОГ НОЖА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.03.2020.