5.02.2020.

ЈН T22/2020 Јавна набавка Грађевински и грађевинско занатски радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.02.2020.
Измена конкурсне документације - 12.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 27.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.03.2020.