6.02.2020.

ЈН A53/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача ROCHE за потребе Центра за медицинску биохемију и Клинике за ендокринологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Појашњење конкурсне документације - 11.02.2020.
Измена конкурсне документације - 11.02.2020.
Измена Моделa уговора - 11.02.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 26.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "ADOC" д.о.о. - 9.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "ADOC" д.о.о. - 12.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "ADOC" д.о.о. 2 - 3.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору "ADOC" д.о.о. 3 - 21.04.2020.