11.02.2020.

ЈН КM17/2020 Јавна набавка мале вредности Душеци за болесничке кревете и антидекубитални душеци, јастуци и ћебад
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.02.2020.
Измена конкурсне документације - 14.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „STILEX“ д.о.о. - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ТЕКИГ-ВЕЛЕТЕКС“ д.о.о. - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ENGEL“ д.о.о. - 17.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору СИНОФАРМ д.o.o. - 17.03.2020.


ЈН K49/2020 Јавна набавка Ангажовање по основу уговора о делу и уговора о ауторском делу – 1 лекара специјалисту - опште хирургије – вештак за област хирургије и трауматологије

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.03.2020.


ЈН K62/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке јединице „ERBE“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.03.2020. 

ЈН T64/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки плазма стерилизатора, уређаја за деконтаминацију простора и пратеће опреме произвођача, "Johnson & Johnson"

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 19.03.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.03.2020.

ЈН A83/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 14.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.02.2020.