12.02.2020.

ЈН A67/2020 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 26.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 26.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 26.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 26.03.2020.

ЈН A69/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Stago

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.03.2020.


ЈН A70/2020 Јавна набавка Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за потребе Центра за медицинску биохемију, Центра за нуклеарну медицину, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Прилог 6
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.02.2020.
Измена конкурсне документације - 19.02.2020.
Измена прилога 6 - 19.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.03.2020.
Измена конкурсне документације - 2.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.03.2020.
Измена конкурсне документације - 3.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 18.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.03.2020.

ЈН A74/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Sysmex
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2020.

ЈН A75/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача ORPHEE
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 27.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2020.