13.02.2020.

ЈН А58/2020 Јавна набавка Рендген материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 4.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 5.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED д.о.о. - 5.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BEOLASER д.о.о. - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ТИМ Цо д.о.о. - 10.03.2020.

ЈН K60/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.02.2020.
Одлука о додели уговора - 16.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "AMICUS SRB" д.o.o. - 16.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "BL VISION EXPERTS" д.o.o. - 16.06.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 16.06.2020.

ЈН K71/2020 Јавна набавка Електроде за церебро-соматски неинвазивни оксиметар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.04.2020.

ЈН K72/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за монитор за мерење хемодинамских параметара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.03.2020.
Измена конкурсне документације - 12.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 24.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.04.2020.

ЈН T78/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - апарати за анестезију и респиратори, ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори, произвођача GE Healthcare Technologies
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.02.2020.
Измена конкурсне документације - 20.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.02.2020.
Одлука о додели уговора - 25.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.04.2020.

ЈН K96/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Лична заштитна опрема
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 18.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.03.2020.