14.02.2020.

ЈН КM19/2020 Јавна набавка мале вредности ТЕХНИЧКА СО (таблетирана и расута)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.03.2020.


ЈН TM20/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - аспиратора, произвођача Medela
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2020.

ЈН TM22/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Trismed
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.02.2020.
Измена конкурсне документације - 21.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 11.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.03.2020.

ЈН A65/2020 Јавна набавка PCR и други молекуларни тестови за постављање дијагнозе и праћење ефеката терапије за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.02.2020.
Измена конкурсне документације - 28.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 18.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 18.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ELITECH SR д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 1.04.2020.

ЈН A68/2020 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3, 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 24.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 26.02.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 26.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.02.2020.
Измена конкурсне документације - 26.02.2020.
Измена прилога 3, 6, 7 - 26.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 27.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 2.03.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 17.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 17.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 23.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.03.2020. 
Одлука о измени одлуке о закључењу оквирног споразума - 27.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму AMICUS SRB д.о.о. - 31.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму IVEX д.о.о. - 30.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LAYON д.о.о. - 30.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDI RAY д.о.о. - 30.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму OMNI MEDIKAL д.о.о. - 30.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ORTHOAID д.о.о. - 30.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму TELEMED д.о.о. - 30.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму UNIFARM MEDICOM д.о.о. - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму DENTA BP PHARM д.о.о. - 31.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму VICOR д.о.о. - 31.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 1.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. 2 - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LAYON д.о.о. 2 - 7.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 7.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму OMNI MEDIKAL д.о.о. 2 - 7.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SINOFARM д.о.о. - 7.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму UNIFARM MEDICOM д.о.о. 2 - 7.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму BIOTEC MEDICAL д.о.о. 2 - 8.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ECOTRADE BG д.о.о. - 8.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDI RAY д.о.о. 2 - 8.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму PRIZMA TRADE д.о.о. - 8.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 2 - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. 3 - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ORTHOAID д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору TELEMED д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM д.о.о. - 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM д.о.о. 2 - 9.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ENGEL д.о.о. - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 3 - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 4 - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 3 - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PRIZMA TRADE д.о.о. - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 14.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 14.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору IVEX д.о.о. - 14.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 14.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ENGEL д.о.о. - 15.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 4 - 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 5 - 7.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. 2 - 18.06.2020.

ЈН T73/2020 Јавна набавка Услуге одржавања инсталације климатизације, водени и ваздушни део
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.03.2020.

ЈН A76/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Течнe подлогe и реагенси за дијагностику туберкулозе за апарат BACTEC MGIT

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 6.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 23.03.2020.

ЈН A85/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACTEC 9240
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 9.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.03.2020.

ЈН T90/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - скенери CXL I One, произвођача Тoshiba
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 21.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.02.2020.
Измена конкурсне документације - 21.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 3.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.03.2020.