21.02.2020.

ЈН A94/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Електроде за Task Force
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 3.04.2020.

ЈН A107/2020 Јавна набавка Ro филмови FUJI
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Одлука о додели уговора - 26.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2020.