24.02.2020.

ЈН TM27/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања- ламинарне коморе и ЦО2 инкубатори, произвођача К-Systems
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.03.2020.
Измена конкурсне документације - 3.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 19.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.03.2020.

ЈН A87/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ИК анеуризми
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 28.02.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.03.2020.
Измена конкурсне документације - 3.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 24.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору INETRFORTAS MEDICAL д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору LABRA д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED д.о.о. - 13.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 15.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 15.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 15.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MACS MEDICAL SEE д.о.о. - 16.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 24.04.2020.

ЈН T91/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - aпарат за компјутеризовано видно поље и систем за оптичку кохерентну томографију произвођача, Optopol Techn. S.A

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 30.03.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 30.03.2020.

ЈН A95/2020 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препаратa

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.02.2020.
Измена конкурсне документације - 27.02.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.03.2020.
Измена конкурсне документације - 2.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 2.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 9.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 18.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.03.2020. 
Одлука о додели уговора 2 - 7.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.04.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALABOR д.о.о. - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору NOVOS д.о.о. - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору Самостална занатска радња „ТОДОРОВИЋ“ - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SB TRADE д.о.о. - 28.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ESENSA д.о.о. - 29.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору CONING PPI д.о.о. - 30.04.2020.


ЈН T97/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ апарати, произвођача GE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 4.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.03.2020.
Измена конкурсне документације - 10.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2020.