25.02.2020.

ЈН T79/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Технички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Mindray
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2020.

ЈН A109/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 27.02.2020.