26.02.2020.

ЈН TM25/2020 Јавна набавка мале вредности Молерско фарбарски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 2.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.03.2020.
Измена конкурсне документације - 2.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 4.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.03.2020.
Измена конкурсне документације - 4.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 9.03.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 31.03.2020.


ЈН TM26/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за столарске радове
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.03.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.03.2020.

ЈН T92/2020 Јавна набавка Услуге одржавања пумпи и електромотора у ТТ инсталацијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о закљученом уговору - 6.04.2020.

ЈН А106/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Појашњење конкурсне документације - 2.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.03.2020.
Измена конкурсне документације - 2.03.2020.
Измена прилога 6 - 2.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 3.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 3.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору INTERFORTAS MEDICAL д.о.о. - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 16.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 21.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 21.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 21.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.о.о. - 22.04.2020. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 24.06.2020.