27.02.2020.

ЈН КM16/2020 Јавна набавка мале вредности Сет германијумских фантома
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.04.2020.

ЈН AM24/2020 Јавна набавка мале вредности Лабораторијски материјал за изоелектрично фокусирање ликвора из серума
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.04.2020.

ЈН AM29/2020 Јавна набавка мале вредности Тестови за алергијске пробе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.05.2020.

ЈН T93/2020 Јавна набавка Услуге одржавања вентилационе опреме, развода флуида и машинска обрада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 6.04.2020.

ЈН A98/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за измену плазме марке GAMBRO плазма филтри са линијама TPE 2000

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 30.03.2020.

ЈН A101/2020 Јавна набавка Реагенси за одређивање хормона у крви РИА методом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 23.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору "MAKLER" д.о.о. - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ИНН "ВИНЧА" Спољнотрговински промет - 10.04.2020.

ЈН A105/2020 Јавна набавка Специфични потрошни материјал за потребе Клинике за урологију и Клинике за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Појашњење конкурсне документације - 5.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.03.2020.
Измена конкурсне документације - 5.03.2020.
Измена прилога 6 - 5.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 11.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 25.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAR MEDICA д.о.о. - 3.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAR MEDICA д.о.о. - 3.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 3.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 6.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. 2 - 6.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 6.03.2020.