2.03.2020.

ЈН TM28/2020 Јавна набавка мале вредности Сервисирање виљушкара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.03.2020.

ЈН A81/2020 Јавна набавка Програмабилна имплатибилна пумпа за доставу лекова са сетом делова и катетера за доставу лека у интратекални простор за терапију бола и спастицитета

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.03.2020.
Измена конкурсне документације - 5.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 11.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 1.04.2020.


ЈН K99/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе "Valeylab" (Forcetrijat) и електрокаутере Covidien
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.03.2020.
Измена конкурсне документације - 5.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 6.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору „LABRA“ д.о.о. - 24.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору „MAR MEDICA“ д.о.о. - 24.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору „PREMIUM SURGICAL COMPANY“ д.о.о. - 24.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору „PROXIMA“ д.о.о. - 24.04.2020.


ЈН K100/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за ултразвучни, високо селективни, аспирациони апарат CUSA EXCEL
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.04.2020.