3.03.2020.

ЈН K108/2020 Јавна набавка Санитарни прегледи запослених
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 24.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.03.2020.