5.03.2020.

ЈН TM31/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Comen
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2020.


ЈН КM33/2020 Јавна набавка мале вредности Клима уређаји
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.03.2020.


ЈН A111/2020 Јавна набавка Хируршки клипсеви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 14.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору EUMED д.о.о. - 14.04.2020.