12.03.2020.

ЈН TM35/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЦТГ апарати, произвођача Bistos
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.04.2020.

ЈН T112/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки уређаја и постројења за пречишћавање воде, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 28.04.2020.

ЈН T115/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки опреме и инсталације централне топлане
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.04.2020.

ЈН A122/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији за потребе Клинике за очне болести
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.03.2020.
Измена конкурсне документације - 26.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 16.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.04.2020. 
Решење о исправци грешке - 24.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 30.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 6.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору BL VISION EXPERTS д.о.о. - 6.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору IRIS OČNA PROTETIKA д.о.о. - 6.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 6.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору OFTAL C д.о.о. - 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору OPTICUS д.о.о. - 8.05.2020.

ЈН T123/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - скенер Somatom Definition, произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.05.2020.