13.03.2020.

ЈН TM36/2020 Јавна набавка мале вредности Tехнички потрошни материјал за дијатермије, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 17.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.03.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.04.2020.

ЈН A117/2020 Јавна набавка Радиофармаци за синтиграфска испитивања и дијагностику
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.06.2020.

ЈН K126/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за центар за нуклеарну медицину и ПЕТ центар

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 23.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.06.2020.