19.03.2020.

ЈН TM37/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за одржавање рачунара и пратеће рачунарске опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 3.04.2020.


ЈН T124/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и управљање топлотним подстаницама (ЦСНУ) КЦС, произвођача Информатика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.04.2020.
Одлука о додели уговора - 12.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 12.06.2020.

ЈН A131/2020 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 26.03.2020.
Појашњење конкурсне документације - 27.03.2020.
Одлука о додели уговора - 27.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 8.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 12.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 12.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 13.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 13.05.2020.

ЈН A142/2020 Јавна набавка Имунолошки тестови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Одлука о додели уговора - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 22.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ELTA 90 Medical Science д.о.о. - 23.04.2020.