20.03.2020.

ЈН T44/2020 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2020.

ЈН A130/2020 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDALEX д.о.о. - 28.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. - 18.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. 2 - 10.09.2020.  

ЈН А141/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 8.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.05.2020.