24.03.2020.

ЈН T143/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Набавка техничког потрошног материјала за стерилизаторе, произвођача "MMM"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.03.2020.
Измена конкурсне документације - 27.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.03.2020.
Одлука о додели уговора - 16.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.04.2020.


ЈН A152/2020 Јавна набавка Тестови за одређивање крвних група
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.03.2020.
Измена конкурсне документације - 30.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.03.2020.
Измена конкурсне документације - 31.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 22.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.04.2020. 
Решење о исправци грешке - 27.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ALURA MED д.о.о. - 5.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору БЕОХЕМ-3 д.о.о. - 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DIAHEM-GRAMIM д.о.о. - 11.05.2020.