26.03.2020.

ЈН Т134/2020 Јавна набавка Услуге чишћења и контроле објеката, опреме и инсталација енергетског система КЦС од отпадних продуката технолошких процеса и других нечистоћа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2020.

ЈН Т140/2020 Јавна набавка Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 14.05.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 29.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2020.

ЈН A161/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарат miniVidas произвођача BIOMERIEUX

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.04.2020.


ЈН A165/2020 Јавна набавка Систем механичке стимулације рада срца
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 30.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 30.04.2020.