9.04.2020.

ЈН TM43/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарати за анестезију, произвођача Medec
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 5.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.05.2020.