24.04.2020.

ЈН K180/2020 Јавна набавка Технички гасови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 28.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.04.2020.
Измена конкурсне документације - 28.04.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.05.2020.
Измена конкурсне документације - 7.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.05.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 27.05.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму „MESSER TEHNOGAS“ а.д. - 11.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2021.