27.04.2020.

ЈН A181/2020 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 7.05.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.05.2020.
Измена конкурсне документације - 7.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.05.2020. 
Одлука о додели уговора - 25.05.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 2.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору GALINOS PHARM д.о.о. - 3.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA MEDICA д.о.о. - 3.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 3.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SANOL S д.о.о. - 10.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 11.06.2020.