29.04.2020.

ЈН A184/2020 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 8.05.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.05.2020.
Измена конкурсне документације - 8.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.05.2020. 
Одлука о додели уговора - 21.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 2.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 3.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM – 3 д.о.о. - 3.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору Uni-chem д.о.о. - 3.06.2020.

ЈН A187/2020 Јавна набавка Лекови ван листе лекова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 11.05.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.05.2020.
Измена конкурсне документације - 11.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.05.2020. 
Одлука о додели уговора - 22.05.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 1.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору INPHARM д.о.о. - 1.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARMA д.о.о. - 1.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору PFIZER SRB д.о.о. - 1.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA д.о.о. - 15.06.2020.