30.04.2020.

ЈН K182/2020 Јавна набавка Услуга мобилне телефоније
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.05.2020.
Измена конкурсне документације - 4.05.2020. 
Одлука о додели уговора - 15.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2020.

ЈН K183/2020 Јавна набавка Услуга фиксне телефоније

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2020.

ЈН A190/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Картице за одређивање активног времена коагулације за апарат Cascade Abrazo
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 15.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.05.2020.